Usnesení z 19. jednání OV Radobyčice dne 26.10.2016

Usnesení z 19. jednání OV Radobyčice dne 26.10.2016

Usnesení č. 49/2016

schvaluje

navržený program 19. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 50/2016

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 19. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 51/2016

ukládá předsedovi OV

projednat doplnění vodorovného značení na krajnici v úseku Tyršův most – Radobyčice.

Usnesení č. 52/2016

ukládá předsedovi OV

projednat výspravu vozovek v obci před zimním obdobím.

Usnesení č. 53/2016

ukládá předsedovi OV

projednat zaštěrkování spojovací ulice dle předloženého nákresu.

2018  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates