Dětský maškarní bál 2017 v Radobyčicích

V neděli 26. února 2017 se od 14 hodin konal v místní sokolovně velmi oblíbený dětský maškarní bál. Jako každoročně i letost byla účast velmi hojná. Pro děti byl připraven pestrý program ve formě soutěží a tancování. Čekalo na ně plno odměn, dárečků a sladkostí. Děti si mohly také nechat namalovat něco pěkného na obličej.

Velké díky sponzorům !!! Stejně tak všem, kteří se podíleli na přípravě a samotné organizaci celé akce ... bez nich by to nešlo: Veronika Kovaříková, Ladislav Gotthardt, Václav Ulč, Nikola Žaludová, starosta Miroslav Elger, Jarda Kalat, Koublovi, Věra Hrubá, Petra Plzáková, Zuzana Poláková, Alexandra Gotthardtová, paní Beková a Topinková.

2018  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates