Velkokapacitní kontejnery a sběrné místo

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY V RADOBYČICÍCH

Čas přistavení kontejnerů je od 14:30 – 16:00 hod. Uvedené časy jsou orientační. Po naplnění kontejneru se ihned odváží a  nebude již zpět přistaven.

Velkokapacitní kontejnery jsou na území Radobyčic přistavovány:

- v sudé měsíce – na stanoviště u mostu v Podhájí (2. sobota v měsíci) a na stanoviště Ke Drahám – náves (4. sobota v měsíci).

- v liché měsíce – na stanoviště naproti V Podhájí 109/27 (2. sobota v měsíci) a na stanoviště K Doudlevcům (4. sobota v měsíci)

Rozvrh přistavení velkoobjemových kontejnerů květen – srpen 2017:

Květen 2017

- naproti V Podhájí 109/27 – 2. sobota v měsíci (13.5.)

- K Doudlevcům – 4. sobota v měsíci (27.5.)

Červen 2017

- u mostu v Podhájí – 2. sobota v měsíci (10.6.)

- Ke Drahám – náves – 4. sobota v měsíci (24.6.)

Červenec 2017

- naproti v Podhájí 109/27 – 2. sobota v měsíci (8.7.)

- K Doudlevcům – 4. sobota v měsíci (22.7.)

Srpen 2017

- u mostu v Podhájí – 2. sobota v měsíci (12.8.)

- Ke Drahám – náves – 4. sobota v měsíci (26.8.)

SBĚRNÝ DVŮR - v ulici Edvarda Beneše

Druhy odebíraných odpadů od občanů ZDARMA:

• papír a lepenka,
• sklo,
• plasty,
• nápojové kartony,
• kovy,
• textilní materiály,
• biologicky rozložitelný komunální odpad,
• objemný odpad,
• nebezpečný odpad,
• stavební odpad v množství do 1 m3 / osobu měsíčně
• a další komunální odpad dle katalogu odpadů uvedený ve skupině 20

Zpětně odebírané výrobky – lze odevzdat na sběrném dvoře zdarma bez ohledu na místo bydliště občana:

- elektrozařízení

- baterie

Otevírací doba

Pondělí – pátek: 10:00 – 18:00 hod

Sobota: 8:00 – 13:00 hod

Neděle: 14:00 – 17:00 hod

Zdroje informací (k 29.4.2017):

http://www.cistaplzen.cz/svoz-a-sber-odpadu/velkoobjemove-kontejnery-a-mobilni-svoz-nebezpecnych-odpadu/vok-mo-3/

https://odpady.plzen.eu/mesto-a-odpady/chap_5463386/sberne-dvory-na-uzemi-mesta-plzne.aspx

 

2018  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates