Maškarní bály 2018 v Radobyčicích

V pátek 9. února 2018 večer se konal v radobyčické sokolovně tradiční sokolský maškarní bál. Letošním tématem bylo "Letem, světem". K poslechu a tanci hrála skupina Eges. Masek bylo velké množství a bylo se na co dívat. Krásná akce.

V neděli 11. února 2018 se konal v Radobyčicích oblíbený dětský maškarní bál. Nechybělo tancování, soutěže a malování na obličej. Děkujeme malým a velkým návštěvníkům za hojnou účast. 

Děkujeme sponzorům akce: VINAŘSTVÍ ZIKMUND s.r.o., Ladislav Gotthardt, Václav Ulč, Zuzana Poláková, Hana Březková, Petra Plzáková, Nikola Žaludová, Veronika Kovaříková, Markéta Jandíková, ZP Ministerstva vnitra.

Dále velké díky všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci akce: Ladislav, Naty a Kristýna Gotthardtovi, Václav Ulč a zázemí místní hospůdky, Věra Hrubá, Veronika Kovaříková, Markéta Jandíková, Petra a Petruška Plzákovi, Zuzana Poláková, Míra Elger s Majkou, Jarda Kalat, Zdenka Chaloupková, Petra Doubková s Naty, Koublovi, Míra Průcha, Andrej, Katka Vitáková, Míra Bek, paní Beková a Tereza Volfová. Děkujeme. 

2019  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates