Staročeské máje 2018 - pozvánka

Dne 26. května 2018 se v Radobyčicích uskuteční Staročeské máje, které se opakují vždy po 5 letech. Po větší odmlce se konaly opět v roce 2008 a ty minulé pak v roce 2013.

Od ledna nacvičují děti i dospělí tanec Česká beseda, která bude prezentována právě v tento den.

V 7 hodin se sejdou krojovaní na mostě, odkud se rozejdou dvě party - jedna do Podhájí a druhá do centrální části Radobyčic. Obě skupiny doprovází muzikanti. Krojovaní jdou dům od domu a kde jim otevřou, tam "paní mámu" a "pan tátu" pozvou na odpolední slavnost, zatančí si s nimi a na oplátkou dostanou drobné občerstvení a příspěvek na Máje. Takto se obejde celá ves.

V 15 hodin vychází krojovaný průvod z Podhájí. V čele jede vůz s koňmi. Děti nesou májku se stuhami. Průvodu se mohou zúčastnit i nekrojovaní. Průvod projde celou Dlážděnou ulicí a Vilovou ulicí pak dojde k sokolovně (v současné době probíhá v okolí sokolovny rekonstrukce komunikací - berte to, prosím, v potaz při případném parkování).

Od 16 hodin začíná na hřišti místního Sokola (Sportovní ulice 130) slavnostní program, který zahájí hra Staročeské povídání. Pak následuje tanec Staročeská beseda v podání místních dětí a pak i v podání dospělých. A program bude pokračovat samozřejmě dál. 

Od 19 hodin se pak koná Májová veselice - zábava.

Pořádá: Spolek Staročeská LiRa.

Všichni jsou srdečně zváni!

 

2019  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates