Staročeské máje 2018 v Radobyčicích

V sobotu 26. května 2018 se po měsících příprav uskutečnily Staročeské máje, které se opakují vždy po 5 letech. Jde jistě o nejvýznamnější kulturní a společenskou akci tohoto roku v obci. V minulosti se po větší odmlce konaly opět v roce 2008, ty poslední pak v roce 2013.

 V 7 hodin se sešli krojovaní na mostě, kde se rozdělili na dvě party – jedna šla do Podhájí a druhá do centrální části Radobyčic. Nezbytnou součástí obou skupin byli muzikanti. Krojovaní šli dům od domu a kde jim otevřeli, tam „paní mámu“ a „pan tátu“ pozvali na odpolední slavnost na hřišti, zatančili si s nimi a na oplátkou dostali drobné občerstvení a příspěvek na Máje. Takto obešli celou ves, což byl u stále se rozrůstajících Radobyčic náročný úkol.

Celou obcí se tak od rána ozývalo: „Čí jsou Máje?… no, přece naše!“

V 15 hodin vyrazil  krojovaný průvod z Podhájí. V čele průvodu šly děti s májkou, za nimi muzikanti a pak kočár s koňmi s králem a rychtářem. Kočár pak následoval průvod krojovaných a návštěvníků. Průvod prošel celou obcí a Vilovou ulicí dorazil do areálu Sokola.

Od 16 hodin začal slavnostní program, který zahájila hra Staročeské povídání, kdy na hřiště přijel kočár s králem a rychtářem. Děj hry se pak přesunul na podium.

Od ledna děti i dospělí trénovali tanec Česká beseda, který byl prezentován právě v rámci slavnostního programu. Děti a po nich i dospělí sklidili za svůj výkon bouřlivý potlesk.

Pak už následovala volná zábava, k poslechu a tanci hrála kapela Dupalka a od 19 hodin se pak konala večerní zábava v podání taneční kapely Regent.

Celou organizačně velmi náročnou akci pořádal Spolek Staročeská LiRa.

2019  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates