Zpracování osobních údajů a Souhlas - GDPR

Tělocvičná jednota Sokol Plzeň – Radobyčice jako správce osobních údajů svých členů - v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR, s platností od 25.5.2018) - informuje své členy o zpracování jejich osobních údajů a současně je třeba ze strany člena udělit TJ souhlas se zpracováním jeho osobních údajů.

Formulář, kterým TJ informuje člena o zpracování jeho osobních údajů a kterým člen uděluje TJ souhlas s jejich zpracováním, je k dispozici na Fb T.J.Sokol Plzeň-Radobyčice, zde na webových stránkách, případně u vedoucích jednotlivých oddílů. Lze zaslat i e-mailem.

Souhlas u stávajících členů TJ je udělován ke dni 25.5.2018.

Za nezletilé členy TJ Souhlas podepisuje jejich zákonný zástupce.

U nových členů tvoří Souhlas s vyplněnou přihláškou nedílnou součást a je uložen u TJ.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

 
2019  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates