Spolek Staročeská LiRa

Spolek Staročeská LiRa byl zřízen ve veřejném zájmu, jeho účelem a cílem je udržování kulturních a společenských tradic k zachování, udržení a ochraně kulturního dědictví. Za účelem dosažení těchto cílů Spolek pořádá zejména kulturní a sportovní akce, besedy, soutěže a výstavy, poznávací pobyty a zájezdy.

Datum vzniku: 31.10.2007.

 

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE POŘÁDANÉ Staročeskou LiRou od 2008 - 2017:

ROK 2017:

●  28.01.2017: DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SLUHA DVOU PÁNŮ - V sobotu 28. ledna 2017 se uskutečnilo v plném sálu radobyčické sokolovny divadelní představení Sluha dvou pánů v podání Divadelního spolku Jezírko. Hra měla u diváků velký úspěch. 

●  17.06.2017: PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU - V sobotu 17. června 2017 se uskutečnil v Radobyčicích již 4. ročník Putování za pohádkou. Na jednotlivých stanovištích čekaly na děti pohádkové postavičky s různými úkoly - sportovními či vědomostními. Za jejich splnění byly děti odměněny sladkostmi a dalšími drobnostmi. Dále děti během svého putování odpovídaly na pohádkové kvízové otázky. Start probíhal v Podhájí – na louce za mostem. Na děti čekali: Mat a Pat, vodníci, Hurvínek s Máničkou, Karkulka s hajným, Mája s Vilíkem, Kočička a pejsek, Bílá paní se strašidlem, loupežníci, na návsi hasiči, Křemílek a Vochomůrka a na hřišti u sokolovny Sněhurka s trpaslíky. V cíli měly děti ještě za úkol poznat u pěti muchomůrek různé druhy lesních zvířátek, rostlin a hub. Děti si mohly prohlédnout hasičské auto z PS Slovany, zaskotačit na skákacím hradu nebo si nechat namalovat něco pěkného na obličej. Letošní účast byla rekordní. Vážíme si toho. I letošní ročník proběhl ve spolupráci mezi TJ Sokol Radobyčice, SDH Radobyčice, Spolkem Staročeská LiRa, místními seniorkami a studenty. Do organizace se zapojila zkrátka celá obec. Velké díky sponzorům, všem účinkujícím a těm, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě, organizaci a realizaci čtvrtého ročníku radobyčického pohádkového putování.

●  09.09.2017: DEN PRO CELOU RODINU - V sobotu 9. září 2017 se konal v Radobyčicích další ročník oblíbené akce - Den pro celou rodinu.  Od 10 hodin byly v přísálku sokolovny přijímány výpěstky a výrobky na následnou výstavu, která začala od 13 hodin. Návštěvníci mohli hlasovat pro své favority ve 3 kategoriích 1. Výpěstek, 2. Výrobek - děti a 3. Výrobek - dospělí. Od 14 hodin začal sportovně-poznávací závod rodin, který byl pojat formou stopovačky po horní části Radobyčic a úkoly plnily nejen děti, ale také jejich rodiče. Před vyhlášením výsledků výstavy a soutěže bylo pro děti připraveno v sále sokolovny promítání filmů o zvířátkách. Nejvíce hlasů za svůj výpěstek a první cenu získal pan Jiří Holub. Nejhezčími výrobky v kategorii dospělí byly dřevěné vyřezávané výrobky od pana Václava Vašty a v dětské kategorii pak úžasné výrobky Jakuba Bočana. Na závěr akce všem zahrála skupina BRK.

●  16.09.2017: SLUNCE VE SKLE - PIVOVAR PURKMISTR V ČERNICÍCH - V sobotu 16. září 2017 zatančili členové Spolku Staročeská LiRa českou besedu v rámci festivalu Slunce ve skle v černickém pivovaru Purkmistr. 

●  03.12.2017: ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMUNa první adventní neděli - 3. prosince 2017 - byl za přítomnosti celé vesnice a blízkého okolí slavnostně rozsvícen vánoční strom na Radobyčické návsi. Během této tradiční akce byla zpřístupněna Kaple Panny Marie Fatimské, což jistě potěšilo většinu přítomných.

●  24.12.2017: ZPÍVÁNÍ KOLED U VÁNOČNÍHO STROMU - Na čtvrtou adventní neděli - 24. prosince 2017 - se konala milá rodinná akce, která má již v Radobyčicích svou tradici, a to zpívání koled u vánočního stromu na Radobyčické návsi. Účast byla velmi hojná. Za hudebního doprovodu si mohli všichni zazpívat vánoční koledy. Nechybělo betlémské světlo a na zahřátí teplý čaj a svařák.

 

ROK 2008:

31.05.2008: STAROČESKÉ MÁJE

V sobotu 31.05.2008 se v Radobyčicích po dlouhé odmlce opět uskutečnily Staročeské máje.

V 7 hodin ráno se krojovaní sešli na mostě a rozdělili se na dvě party, kdy jedna šla „zvát" do Podhájí a druhá do horní části Radobyčic. Každou skupinu doprovázela živá muzika a šašek. Krojovaní obcházeli stavení po stavení, kde pozvali domácí na odpolední program do areálu sokolovny. Pak si zatančili s „hospodářem" a „hospodyní" a za to od nich dostali finanční příspěvek na „máje" a bohaté občerstvení.

Sraz krojovaných ráno na mostě. Radobyčice. 2008.

Zvaní v Podhájí. Radobyčice. 2008.

Zvaní v Podhájí ... nechybí ani bohaté pohoštění. Radobyčice. 2008.

Odpoledne pak vyrazil z Podhájí průvod krojovaných v čele s koňským povozem, který vezl krále májů a rychtáře.

Průvod. Radobyčice. 2008.

Průvod - koňský povoz s králem a rychtářem. Radobyčice. 2008.

Průvod. Radobyčice. 2008.

Průvod. Radobyčice. 2008.

Průvod ... ve Vilové ulici. Radobyčice. 2008.

U sokolovny pak proběhlo staročeské povídání, tančila se česká beseda atd. Českou besedu nacvičil za pomoci a účasti místních pamětnic Spolek Staročeská LiRa, který také radobyčické Staročeské máje uspořádal.

Odpolední program. Radobyčice. 2008. 

25.05.2013: STAROČESKÉ MÁJE

V sobotu 25.05.2013 se po pěti letech opět v Radobyčicích uskutečnily Staročeské máje.

Brzy ráno se krojovaní sešli na mostě a rozdělili se na dvě party, kdy jedna šla „zvát" do Podhájí a druhá do horní části Radobyčic. Každou skupinu doprovázela živá muzika a šašek. Krojovaní obcházeli stavení po stavení, kde pozvali domácí na odpolední program do areálu sokolovny. Pak si zatančili s „hospodářem" a „hospodyní" a za to od nich dostali finanční příspěvek na „máje" a hojné občerstvení.

Zvaní. Radobyčice. 2013. Z archivu manželů Šedivcových.

Radobyčice. 2013. Z archivu manželů Šedivcových.

Zvaní. Radobyčice. 2013. Z archivu manželů Šedivcových.

Zvaní. Radobyčice. 2013.

Zvaní ... tančilo se i na ulici. Radobyčice. 2013.

Odpoledne pak vyrazil z Podhájí průvod krojovaných v čele s koňským povozem, který vezl krále májů a rychtáře. U sokolovny pak proběhlo staročeské povídání, tančila se česká beseda, vystoupil Folklorní soubor písní a tanců Jiskra. K poslechu a tanci hrála kapela Dupalka.

Průvod. Radobyčice. 2013. Z archivu manželů Šedivcových.

Staročeské povídání. Radobyčice. 2013. Z archivu manželů Šedivcových.

Folklorní vystoupení. Radobyčice. 2013.

Folklorní vystoupení. Radobyčice. 2013

30.08.2014: VÝSTAVA JIŘIN A JIŘINKOVÁ ZÁBAVA

V sobotu 30. sprna 2014 odpoledne se konala v radobyčické sokolovně výstava jiřin. Tu provázela soutěž o nejkrásnější jiřinu

Na odpolední program navazovala večerní Jiřinková zábava. K poslechu a tanci hrála skupina BerBand. V průběhu večera byla vyhodnocena soutěž o nejkrásnější jiřinu a předány ceny. 

Autorka fotodokumentace: p. Šedivcová. 2014.

07.09.2014: DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

V neděli 7. září 2014 odpoledne proběhlo v radobyčické sokolovně za hojné účasti místních dětí a jejich rodičů divadelní přestavení v podání Divadelního spolku Jezírko Plzeň. Divadélko se skládalo ze tří pohádek – O červené Karkulce, O perníkové chaloupce a O Smolíčkovi Pacholíčkovi. Kromě živých herců účinkovali v pohádkách i maňásci. Děj pohádek byl doprovázen písničkami a představení mělo u dětí velký úspěch. Rodiče si mohli zavzpomínat i na písničku z doby jejich dětství - z dětského pořadu Rozmarýnek („Sejdeme se za pohádkou, projdeme se pamětí, ...").

Autorka fotografie: Veronika Kovaříková. 2014.

Autorka fotografie: Veronika Kovaříková. 2014.

20.09.2014: SLUNCE VE SKLE - PIVOVAR PURKMISTR V ČERNICÍCH

V sobotu 20. září 2014 zatančili členové Spolku Staročeská LiRa českou besedu v rámci festivalu Slunce ve skle v černickém pivovaru Purkmistr. 

Autoři fotodokumentace: manželé Šedivcovi. 2014.

07.12.2014: ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

V sobotu 7. prosince 2014 byl za hojné účasti radobyčických obyvatel slavnostně rozsvícen vánoční strom na Radobyčické návsi. Společného předvánočního setkání se zúčastnili i zástupci ÚMO Plzeň 3 - pan starosta Neubauer, pan místostarosta Procházka a pan radní Ing. Baloun. I letos zazněly vánoční koledy s živou hudbou. Pro všechny byl připraven teplý čaj, voňavý svařák a vánoční cukroví na ochutnání. 

14.12.2014: DIVADELNÍ PŘESTAVENÍ PRO DĚTI

V neděli 14. prosince 2014 zahrál Divadelní spolek Jezírko Plzeň pro radobyčické děti pohádku O statečné princezně. V této veselé pohádce, kde se to čerty na jevišti jen hemží, vysvobodí princezna Máňa Honzu z pekla. Děj pohádky provázely i hezké písničky. Divadlo se dětem i dospělým moc líbilo.

24.12.2014: ZPÍVÁNÍ KOLED U VÁNOČNÍHO STROMU

Ve středu 24. prosince 2014 odpoledne proběhlo na radobyčické návsi příjemné setkání u rozsvíceného vánočního stromu. Za doprovodu živé hudby si místní mohli společně zazpívat vánoční koledy a nasát pravou vánoční atmosféru. Pro zahřátí byl připraven svařák a teplý čaj. Zájemci si mohli domů odnésti "věčné světlo".

31.01.2015: DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ "ZÁMĚNA"

V sobotu 31. ledna 2015 večer se konalo v radobyčické sokolovně pro dospělé diváky divadelní představení "Záměna" v podání divadelního spolku Jezírko. Tato komedie ze současnosti o dvou manželských párech jistě pobavila všechny přítomné diváky a všichni zde strávili příjemný sobotní večer.

06.06.2015: PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU 2015

V sobotu 6. června 2015 uspořádala TJ Sokol Radobyčice ve spolupráci se Spolkem Staročeská LiRa a SDH Radobyčice oslavu MDD formou „Putování za pohádkou". Šlo o 2. ročník. Děti prošly celkem 12 stanovišť, na kterých na ně čekaly pohádkové postavičky s různými úkoly a soutěžemi. Za jejich splnění byly děti odměněny sladkostmi a dalšími drobnostmi. Zástupci našeho spolku se v tento den proměnili v Křemílka a Vochomůrku na stanovišti č. 8 a v bandu loupežníků na stanovišti č. 9. Pohádkové putování končilo v areálu radobyčického sokola, kde děti dostaly diplomy a další odměny za zvládnutí pohádkové trasy. Následovalo opékání vuřtíků a ukázku ze své práce při slaňování předvedla lezecká skupina HZS – PS Košutka a požární techniku představila PS Slovany. I přes tropické počasí byla účast i na letošním dětském dnu velmi hojná.

12.09.2015: KVĚTINOVÝ DEN

V sobotu 12. září 2015 proběhl v Radobyčicích Květinový den, který pořádal náš Spolek. Během dopoledne mohl každý, kdo se chtěl v rámci výstavy zúčastnit soutěže o nejkrásnější květinu nebo nejlepší výpěstek, přinést květiny nebo výpěstky z vlastní zahrady do přísálku místní sokolovny. Samotná výstava a soutěž začaly v 14 hodin. Poté odstartoval sportovně poznávací závod pro celou rodinu. Na jednotlivých stanovištích rozmístěných v horní části obce si mohl zasoutěžit každý člen rodiny. Po celé trase závodu byly také rozmístěny obrázky zvířat, které měly děti najít a s pomocí rodičů pojmenovat. Po vyhlášení vítěze rodinného závodu měly děti možnost poslechnout si povídání o zvířatech z úst pana Karla Makoně ze Záchranné stanice živočichů, který dětem poutavou formou přiblížil některá zvířátka, se kterými je možno se setkat v naší přírodě. Nechyběla ani praktická ukázka v podobě výra, kdy si ho měly děti možnost podržet na ruce. Rodinný závod i následné povídání mělo u všech zúčastněných velký úspěch. Během celého odpoledně měli návštěvníci výstavy možnost hlasovat pro výpěstek, který je nejvíce zaujal. Večer se pak od 20 hodin konala taneční zábava, kdy k poslechu a tanci hrálo Duo Komorous. Na začátku také proběhlo vyhlášení soutěže pro pěstitele, kdy byli ohodnoceni 3 pěstitelé s nejvíce hlasy.

24.10.2015: DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ "Past na myši"

V sobotu 24. října 2015 večer se uskutečnilo v radobyčické sokolovně divadelní představení Past na myši podle Agathy Christie v provedení Divadelního souboru Štace z Kaznějova. Tato hra s detektivní zápletkou vzbudila u nabytého sálu velký úspěch a diváci se u ní skvěle pobavili.

11.06.2016: PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU 2016

V sobotu 11. června 2016 se uskutečnil v Radobyčicích 3. ročník akce pro celou rodinu – Putování za pohádkou. Na jednotlivých stanovištích čekaly na děti pohádkové postavičky s různými úkoly a soutěžemi. Za jejich splnění byly děti odměněny sladkostmi a dalšími drobnostmi. Dále měly děti za úkol po celou trasu odpovědět na pohádkovou kvízovou otázku, která se vždy tématicky vztahovala k danému stanovišti. Zástupci našeho spolku se v tento den proměnily v Křemílka a Vochomůrku a loupežníky. U sokolovny si děti mohly prohlédnout hasičské auto z PS Slovany nebo si nechat namalovat něco pěkného na obličej.

10.09.2016: DEN PRO CELOU RODINU

V sobotu 10. září 2016 se v Radobyčicích uskutečnila akce Spolku Staročeská LiRa - Den pro celou rodinu. Během dopoledne měli pěstitelé možnost pochlubit se výpěstky ze svých zahrádek a donést je do přísálí sokolovny, kde pak byly celý den vystaveny. Návštěvníci výstavy pak mohli hlasovat o nejhezčí výpěstek. Od 14 hodin začal sportovně-vzdělávací závod pro celou rodinu. V horní části Radobyčic byla rozestavěna stanoviště s úkoly, které museli členové rodiny splnit. Podmínkou účasti "rodiny" byl alespoň jeden dospělý a jedno dítě. Start i cíl závodu byly v areálu sokolovny.Po 17 hodiny čekal na děti v sále sokolovny velmi zajímavý host - pan Václav Chaloupek, známý tvůrce večerníčků se živými zvířátky. Děti měly možnost shlédnout ukázky z natáčení s medvědy s živým komentářem pana Chaloupka. Nechyběly ani dotazy zvědavých posluchačů.Na závěr velmi poutavého vyprávění byly vyhlášeny výsledky závodu a vítězná rodina, dále pak výsledky hlasování o nejhezčí výpěstek. 

04.12.2016: ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

V neděli 4. prosince 2016 byl za hojné účasti radobyčických obyvatel slavnostně rozsvícen vánoční strom na Radobyčické návsi. Společného předvánočního setkání se zúčastnili i zástupci ÚMO Plzeň 3 - pan starosta Neubauer, pan místostarosta Procházka a předseda místního osadního výboru pan Baloun.  letos zazněly vánoční koledy s živou hudbou. Pro všechny byl připraven teplý čaj, voňavý svařák a vánočka na ochutnání. Pod stromečkem nechyběl ani krásně malovaný betlém.

24.12.2016: ZPÍVÁNÍ KOLED U VÁNOČNÍHO STROMU

 

2018  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates