Odstranění vrchního kabelového vedení v Radobyčicích

Úřad městského obvodu Plzeň 3, obvod stavebně správní a investic vydal dne 4. října 2016 Oznámení o Zahájení řízení ve věci "odstranění vrchního kabelového vedení NN 0,4 kV v rámci stavby IE-12-0005663 (obnova kNN - vNN)" - dále viz níže.

Celé "Oznámení" (7 stran) je vyvěšeno na Elektronické úřední desce ÚMO Plzeň 3.

Zdroj: http://urednideska.plzen.eu/umo3/vlastni/detail/13400 (stav ke dni 8.10.2016)

2018  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates