Zřízení Osadního výboru Radobyčice ZMO Plzeň 3

Usnesením Zastupitelstva MO Plzeň 3 č. 63 ze dne 7.11.2014 byl zřízen Osadní výbor Radobyčice Zastupitelstva MO Plzeň 3 a určen počet jeho členů na 7 členů.

Usnesením Zastupitelstva MO Plzeň 3 č. 69 ze dne 1.12.2014 byl pověřen pan Ing. Baloun nominací členů Osadního výboru Radobyčice Zastupitelstva MO Plzeň 3. Nominace budou předloženy Zastupitelstvu MO Plzeň 3 k projednání do 6.2.2015.

Zdroj: webové stránky Magistrátu města Plzně, Usnesení orgánů města Plzně, https://usneseni.plzen.eu/, ke dni 11.12.2014

2020  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates